Energiberäkning för bygglov

 • Energiberäkning för bygglov, startbesked eller verifierad energiberäkning för slutbesked.
 • Vi levererar energiberäkningar inom hela landet, skicka in underlag via e-post eller med brev enligt checklistan nedan.
 • Certifierad programvara används för energiberäkningarna.
 • Beräkning av energianvändning enligt BBR 22, 23 och 24 
 • Beräkning av primärenergi enligt BBR 25, 26-28 och 29.
 • Våra energiberäkningar följer kraven och du slipper strul med kommunen.
 • Är det bråttom så kan vi oftast leverera inom ett dygn, ange hur bråttom det är så prioriterar vi din beräkning.
 
 • Plan-, fasad- och sektionsritningar.
 • Fastighetens adress.
 • Fastighetsbeteckning.
 • Typ av uppvärmningssystem, exempelvis frånluftsvärmepump, luft/vatten värmepump, bergvärmepump, vedpanna eller fjärrvärme.
 • Typ av värmedistributionssystem, exempelvis radiatorer/element eller golvvärme.
 • Typ av ventilation, exempelvis mekanisk frånluft eller från- och tilluft med återvinning (FTX).
 • Beskrivningar eller ritningar som beskriver material och dimensioner i väggar, golv och tak.
 • U-värden för fönster och dörrar.
 • Adress till beställare, postadress, e-postadress samt telefonnummer.
 
Underlaget kan skickas via e-post till:
energi@kihlstrombyggkonsult.se
eller med brev till:
Kihlström bygg- och fastighetskonsult AB
Islandsgatan 12
75308 Uppsala
Nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad av villor och fritidshus.
Golvarea kvmkr inklusive moms
0-501990
50-1002490
100-2002990
200-3003490
Över 300Offert
För hus med källarplan eller suterrängplan (väggar under mark) tillkommer 490 kr inklusive moms.
För kommersiella fastigheter och flerfamiljshus: Offert.
Vid beställning godkänner du våra Villkor för energiberäkning (pdf)
Alla dagar 7 till 22: 072-2113900 eller energi@kihlstrombyggkonsult.se