Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning för köpare och säljare enligt SBR-modellen

 • SBR certifierade besiktningsmän med byggingenjörsexamen. 
 • 100 % oberoende.
 • Flexibla och snabbt på plats, normalt besiktningstid inom max 5 arbetsdagar.
 • Telefontid alla dagar mellan 7 och 22, 010-750 05 70.
 • Besiktningstid även kvällar och helger.

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnad och den mark som har teknisk betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med ett köp eller en försäljning (en överlåtelse).

BAS-besiktning

 • Besiktning in- och utvändigt enligt SBR-modellen.
 • Riskanalys.
 • Skriftligt utlåtande.

PLUS-besiktning

 • Besiktning in- och utvändigt enligt SBR-modellen.
 • +Fuktmätning av riskkonstruktioner som vind och krypgrund.
 • Riskanalys.
 • Skriftligt utlåtande.

010-750 05 70
info@kihlstrombyggkonsult.se

Ring oss på 072-2113900 alla dagar mellan 7 och 22 eller fyll i formuläret här: Bokning (länk öppnas i nytt fönster)
Lagen ställer inga krav på hur en överlåtelsebesiktning ska utföras eller på besiktningsmannens yrkeskompetens. Därför finns det många som utför besiktningar utan att vara godkända av SBR, och utan att ha den dokumenterade utbildning som krävs för ett sådant godkännande.
Vill man vara säker på att besiktningen utförs av en av SBR godkänd besiktningsman ska denne ha titeln ”Besiktningsman SBR”. Det innebär att besiktningen utförs enligt en av SBR framtagen metod. För att godkännas av SBR ska besiktningsmannen dessutom vara byggingenjör eller motsvarande, och ha genomgått SBRs särskilda utbildning för besiktningsarbete.
Vår besiktningsman Pontus Kihlström är SBR godkänd för överlåtelsebesiktningar och är medlem i SBR:s expertgrupp för överlåtelsebesiktningar. Han har en byggingenjörsexamen från Uppsala universitet och har lång byggteknisk erfarenhet av byggnader.
Att skaffa information om en byggnads tekniska skick är främst ett sätt för köparen att försäkra sig om att bli nöjd med sitt köp och att kontrollera att huset håller vad säljaren lovar. Samtidigt är det ett sätt att uppfylla en del av den lagstadgade undersökningsplikt som köparen har enligt jordabalken kapitel 4 § 19. Överlåtelsebesiktningen minskar därmed risken för en framtida tvist mellan köpare och säljare.
Vi använder oss av SBR:s villkor för överlåtelsebesiktning. Villkor som alla SBR godkända besiktningsmän måste använda för att behålla sitt godkännande som besiktningsman.
Villkor köparebesiktning (pdf)
Villkor säljarebesiktning (pdf)
Vi har en ansvarsförsäkring enligt SBR:s krav som täcker eventuella ersättningskrav enligt villkoren ovan.

Kontakta oss i dag för att boka en besiktning eller om du enbart har frågor.   

010-750 05 70
info@kihlstrombyggkonsult.se

Klicka här för att boka en besiktning.

Vill du bli uppringd? Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp.

  Kontakta oss.

   SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund Anlita alltid en SBR godkänd besiktningsman för överlåtelsebesiktning.

   SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund Anlita alltid en SBR certifierad besiktningsman